Hiệu ứng

Chia sẻ 2250+ Actions Photoshop Premium

Đây là 1 bộ actions mà mình đã tổng hợp được, bạn chỉ cần play, bạn đã nhận được vô vàn hiệu ứng. MỘT VÀI HÌNH ẢNH: L…

Chia sẻ 40 Stock khói cho Photoshop

Hôm nay mình xin chia sẻ 40 Stock khói cho Photoshop được mình sưu tầm ở nhiều nguồn. Mình có chụp demo để bạn tham khảo: …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào